REGLEMENT

Reglement Freedom Ride

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement:

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan. Inschrijving verplicht tot betaling.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement door externe omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. De organisatie beslist over het afgelasten van het evenement. Voor het coronavirus maken we een uitzondering op deze regel. Mocht het evenement a.g.v. het coronavirus niet door kunnen gaan op de oorspronkelijke datum, dan wordt het evenement verplaatst. Indien u niet kunt deelnemen op de nieuwe datum, krijgt u uw inschrijfgeld terug.
 • Bij de vrije toertocht zijn alle verkeersregels van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Bij de pelotonstocht dient u zich te houden aan de instructies van de voorrijders, de achterrijders en de begeleidende instanties. Deelnemers aan de pelotonstocht realiseren zich dat de kans op ongelukken van het rijden in een grote groep fietsers aanwezig is. Voor de ongelukken die hierdoor ontstaan is de organisatie niet aansprakelijk. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Uw stuurbordje is uw officiële startbewijs aan de toertocht. Deze moet om deze reden tijdens het evenement zichtbaar op de fiets bevestigd worden.
 • We werken tijdens de Freedom Ride samen met fotografen die een sfeerimpressie maken van het evenement. Deze foto’s worden gebruikt voor de websites, social mediakanalen en andere communicatie uitingen van de evenementen die Central Events organiseert. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Stuur ons hiervoor een mail naar info@freedom-ride.nl.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers geven middels hun inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door de sponsoren van de Freedom Ride voor promotiedoeleinden van publieksevenementen van de organisatie (Central Events) en voor promotiedoeleinden van sponsoren. Meer informatie in ons privacy statement.
 • Deelnemers dienen voldoende gezond te zijn voor deelname aan de toertocht en beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor opname in de nieuwsbrieven van Central Events, waaronder de Freedom Ride.
 • Bij deelname aan de Freedom Ride is het dragen van een helm verplicht op alle afstanden.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

Voorwaarden annuleringsverzekering Freedom Ride

1. WANNEER BENT U VERZEKERD?
U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment dat het evenement begint. Ukunt deze dekking afsluiten tot en met 7 dagen na de datum van uw inschrijving.

2 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Verzekerd is het reserveringsbedrag inclusief toeslagen die u heeft (aan)betaald.

3 IN WELKE GEVALLEN BENT U VERZEKERD?
U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:
U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt e rnstig gewond door een ongeval.
– Een familielid in de derde graad overlijdt.
– U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw reservering.
– U, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
– Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
– Uw fiets waarmee u de tour zou maken raakt defect of wordt gestolen en kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd.
– U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.
– U als gevolg van een medisch aantoonbaar lichamelijk letsel, ontstaan in de termijn tussen boeken van het evenement en aanvang, niet kan deelnemen aan de geplande sport: Een en ander dient te worden aangetoond door middel van een medische verklaring.

Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

4 WAT KRIJGT U VERGOED?
Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reserveringssom inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald.